GIỚI THIỆU

I. GIỚI THIỆU VỀ “LÀM TỪ TÂM”

“LÀM TỪ TÂM” – Nhóm những người làm việc từ tâm.

Giới thiệu LÀM-TỪ-TÂM, website này ra đời với mục đích cung cấp các loại thực phẩm chay, chia sẻ những cách nấu món chay, chế biến từ thực phẩm chay SẠCH – NGON – BỔ RẺ.

II. MỤC TIÊU

  • Cung cấp những sản phẩm CHAY – SẠCH – CHẤT LƯỢNG – GIÁ PHÙ HỢP cho người sử dụng.
  • Tổ chức các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
  • Sử dụng 90% lợi nhuận phục vụ cho công tác thiện nguyện.

III. PHƯƠNG CHÂM

“LÀM TỪ TÂM”

IV. THÀNH VIÊN

  • NHÀ TỪ TÂM